Về Côn Đảo

Bồng bềnh mây trắng lững lờ trôi
Côn Đảo thân yêu đã đến rồi!
Nhớ người Cách mạng xưa tranh đấu
Đổ máu xương, vượt muôn dặm khơi!


Con đã về đây Côn Đảo ơi!
Đất thiêng lưu dấu đến muôn đời:
Máu đào nhuộm thắm từng tấc đất
Xương trắng Ông Cha non nước phơi!

Hỏi có đâu như Côn Đảo không?
Thực dân, đế quốc tội chất chồng!
Cực hình tra tấn bao man rợ
Chuồng bò, chuồng cọp với xiềng gông!

Có nơi nào như Côn Đảo không?
Khổ đau, tàn bạo đến vô cùng!
Mà người Cách mạng không nao núng
Chí vẫn kiên trung, tim vẫn hồng!

                          Côn Đảo, 16-18/4/2013
                      (Mồng 7-9 tháng 3 năm Quý Tỵ)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét