Cảm xúc trước lưu bút của Đại tướng Võ Nguyên Giáp trên gốm Chu Đậu

Về thăm Chu Đậu sáng thu nay
Họa tiết, men lam - tôi ngất ngây!
Bỗng thấy trên bình Hình Đại Tướng
Và Người Lưu Bút Chữ Vàng đây!

Cảm xúc dâng trào, lòng đắm say!
Ngỡ được gặp Đại Tướng nơi này
Ngỡ được cùng Người say ngắm mãi
Gốm Chu Đậu tinh hoa anh tài!

Hình ảnh của Người hiển hiện dần
Một Nhà Văn hóa - Một hiền nhân!
Nguyên soái anh hùng - quân giặc khiếp!
Người như đại thụ giữa lòng dân!

Tạo hóa cho dù có chuyển vần
Đời người rồi sẽ cách dương âm
Hình Người, Lưu Bút còn đây mãi
Đại Tướng danh truyền, rạng Trí - Tâm!

Chu Đậu, 12-8-2012

0 nhận xét:

Đăng nhận xét