CẢM THÔNG

Heo hút chiều thu se lạnh
Đơn côi nghẽn lối đi về
Mắt buồn sẻ chia canh cánh
Ngỡ vầng mây ấm chở che!

4.98

0 nhận xét:

Đăng nhận xét