Sáng Côn Minh

Vầng dương đỏ rạng phía chân trời
Mây trắng, mây xanh lơ lững trôi
Một sáng Côn Minh thư thái quá
Khách du xuân rộn lòng vui!

Sáng mồng 3 tết Quý Tỵ (12-02-2013)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét