Phóng sự Nhà giáo - Nhà thơ Nguyễn Thị Mỹ Dung

(Truyền Hình Hà Nội và Thi đàn Việt Nam phối hợp thực hiện)