Phóng sự Nhà giáo - Nhà thơ Nguyễn Thị Mỹ Dung

(Truyền Hình Hà Nội và Thi đàn Việt Nam phối hợp thực hiện)

Thương tiếc Đại Tướng - Người hiền

Tiếc thương Đại tướng đi rồi
Trời non nước Việt bời bời niềm đau!
Ngàn xưa cho tới muôn sau
Người như tướng Võ phải đâu dễ tìm!
Xót xa triệu triệu con tim
Hoa chung nhịp đập nỗi niềm tiếc thương.
Người về cực lạc Tây Phương
Độ trì đất nước con đường tiến lên
Mạnh giâu, vạn thuở bình yên
Gương trong Đại tướng - Người hiền - sáng soi!
Tiếc thương Đại tướng về trời
Nhân dân, nhân loại đời đời nhớ ơn!
Tượng đồng, bia đá cũng mòn
Tâm - Tài tướng Võ như non nước mình!
Trẻ già một dạ đinh ninh
Kinh cầu Đại tướng anh linh rạng ngời!
Như ngôi sao sáng giữa trời!

Giao lưu thơ tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô

Mỹ Dung đĩa 2

Bà cháu chơi trăng

Mẹ mừng cho con


Va-Ty_Căng nơi thánh đường


Giấy ủy quyền


Mẹ kính yêu


Về Sầm Sơn