Thương tiếc Đại Tướng - Người hiền

Tiếc thương Đại tướng đi rồi
Trời non nước Việt bời bời niềm đau!
Ngàn xưa cho tới muôn sau
Người như tướng Võ phải đâu dễ tìm!
Xót xa triệu triệu con tim
Hoa chung nhịp đập nỗi niềm tiếc thương.
Người về cực lạc Tây Phương
Độ trì đất nước con đường tiến lên
Mạnh giâu, vạn thuở bình yên
Gương trong Đại tướng - Người hiền - sáng soi!
Tiếc thương Đại tướng về trời
Nhân dân, nhân loại đời đời nhớ ơn!
Tượng đồng, bia đá cũng mòn
Tâm - Tài tướng Võ như non nước mình!
Trẻ già một dạ đinh ninh
Kinh cầu Đại tướng anh linh rạng ngời!
Như ngôi sao sáng giữa trời!

0 nhận xét:

Đăng nhận xét