Ngã ba Đồng Lộc

Nghìn năm sau chẳng thể quên
Đây miền chảo lửa, đây miền túi bom
Chiến trường giục bước quân dồn
Con đường độc đạo chon von núi đồi!
Đứng đây canh lũ giặc trời
Cắm tiêu, lấp hố cho người, xe qua
Ngày lửa bụi, đêm sương pha
Đất cày đạn xới, trời nhòa khói bom
Ngã Ba Đồng Lộc sống còn
Giữ cho huyết mạch giao thông hai miền!


Nhà bia tưởng niệm, lưu tên
Anh hùng, liệt sĩ - Nỗi niềm tiếc thương!
Dù ai tung cánh muôn phương
Nhớ về Đồng Lộc: Con Đường - Ngã Ba
Máu xương đã nở thành hoa
Bắc Nam thống nhất, nhà nhà yên vui!
 
Tôi đứng lặng giữa đất trời
Đốt trầm hương tưởng nhớ người khuất xa
Nghìn năm bia đá dẫu nhòa
Ngã Ba Đồng Lộc sáng lòa Nước Non!

                                Ngã ba Đồng Lộc, 18-10-99

0 nhận xét:

Đăng nhận xét