Bên sông Thạch Hãn

Lặng thầm thắp một tuần hương
Nhớ anh giải phóng chiến trường năm xưa
Tuổi xanh gửi lại đến giờ
Cho dòng Thạch Hãn lặng lờ êm trôi!
Thuyền ai đi ngược về xuôi
Chèo khua sóng nước nhẹ thôi hỡi chèo!

25.4.2005

0 nhận xét:

Đăng nhận xét