ƠI HUẾ!

Ơi Huế đây rồi! Huế mến yêu!
Hai cuộc trường chinh những sớm chiều
Đôi vai gánh nặng tình Nam Bắc
Mà vẫn thầm duyên, vẫn mĩ miều!

0 nhận xét:

Đăng nhận xét