MỘT NGÀY ĐÂU HÈ

Ra thế! Hôm nay đã nghỉ hè
Xe trôi về biển Normandie!
Có phải dòng ngân hà đang chảy
Để nối tình đầu nọ cuối kia?

3.7.98

0 nhận xét:

Đăng nhận xét